Grunnutdanning for vektere - Bergen
Velkommen til vekterutdanning hos Nokas! Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere. Av de som ble uteksaminert fra Nokasskolen i 2018 er nå over 8 av 10 i fast arbeid som vektere, de aller fleste i Nokas. Utdanningsløpet går over 5 korte og intensive uker. Utdanningen foregår gjennom tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid, egenstudium og praktiske øvelser. Betingelser: - PRIS: kr 27.000,- - Minimum kr 10.000,- ved oppstart av utdanningen. Resterende skal være betalt innen eksamen. - 100% Oppmøte (lovpålagt krav) - Tilfredsstillende vandel - Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. - Avbestillingsgebyr kr 2 500,- (kurs kan avbestilles vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart) - Dersom NAV skal betale må det føres i merknader, og dokumentasjon må sendes til kurs@nokas.com - Dersom annen arbeidsgiver skal betale må det føres i merknader, og dokumentasjon må sendes til kurs@nokas.com Ved spørsmål: e-post til kurs@nokas.com

Utdanningen består av klasseromsundervisning, egen studie og praktisk opplæring: Kursdato: 17-20.juni (klasseromundervisning) Kursdato: 25-27.juni (klasseromundervisning) Kursdato: 2-5. juli (klasseromundervisning) Kursdato: 8-12.juli (praksis) Kursdato: 16.juli (klasseromundervisning) EKSAMEN: 17.juli (teori) EKSAMEN: 18.juli (case)


Påmelding

Jeg aksepterer Betingelser
Informasjon
Påmeldingsfrist
12.06.2019

Sted
Bergen

Tidspunkt
17.06.2019
18.07.2019
08:00-09:00

Pris
27000,00

Ledige plasser
Ja