Grunnutdanning for vektere - Tromsø
Velkommen til vekterutdanning hos Nokas! Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere. Av de som ble uteksaminert fra Nokasskolen i 2018 er nå over 8 av 10 i fast arbeid som vektere, de aller fleste i Nokas. Utdanningsløpet går over 5 korte og intensive uker. Utdanningen foregår gjennom tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid, egenstudium og praktiske øvelser. PRIS: kr 27.000,- For å søke om avbetaling følg link til Svea finans nederst på siden. Det må fremlegges skriftlig dokumentasjon hvis du får dekket kursavgiften fra arbeidsgiver, Nav eller andre. Denne må sendes til kurs@nokas.com Merk: les betingelser i påmeldingsfeltet Ved spørsmål: e-post til kurs@nokas.com

Kursperiode: 3 August til 4 September 2020. Klasseromundervisning: 3.8-06.08. Selvstudiedag: 7.8 og 10.8. Klasseromundervisning: 11.08-13.8. Selvstudiedag: 14.8 og 17.8. Klasseromundervisning: 18.8-21.08. Praksis uke: 24.08-28.08. Selvstudiedag: 31.08.Oppsummering: 01.09. Teori EKSAMEN: 02.09. Case EKSAMEN: 03/04.9.

Søk avbetaling hos Svea her

Påmelding

Jeg aksepterer Betingelser
Informasjon
Påmeldingsfrist
31.07.2020

Sted
Tromsø

Tidspunkt
Fra: 03.08.2020
Til: 04.09.2020
08:00-16:00

Pris
27000,00

Ledige plasser
Ja