Grunnutdanning for vektere - Grunnutdanning for vektere Klasseromskurs OSLO

Velkommen til vekterutdanning hos Avarn Security (Nokasskolen) Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere. Av de som ble uteksaminert fra Avarn Security (Nokasskolen)i 2018 er nå over 8 av 10 i fast arbeid som vektere, de aller fleste i Avarn Security. Utdanningsløpet går over 5 korte og intensive uker. Pris er 27.000 kr, og skriv i merknadsfeltet hvordan du skal finansiere kurset. Er dette blankt sender vi deg faktura Kursperiode: Mer detaljert info kommer, men oppstart er 22.08.2022 og siste dag er 23.09.2022 Oppmøtested er Alf Bjerckes vei 1, 0582 OSLO Kurstid er 08.00 - 16.00 alle kursdager Egenstudier tilsvarer 47 timer og praksis utgjør 45 timer og må være gjennomført før eksamen kan avlegges.

Søk avbetaling hos Svea her

Påmelding

Jeg aksepterer Betingelser
Informasjon
Påmeldingsfrist
22.08.2022

Sted
Vekterutdanning Oslo

Tidspunkt
Fra: 22.08.2022
Til: 23.09.2022
08:00-16:00

Pris
27000,00

Ledige plasser
Ja