Grunnutdanning for vektere - Grunnutdanning for vektere Klasseromskurs OSLO

Velkommen til Vekterutdanning hos Avarn Security Academy. Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere. Avarn Security rekrutterer rett fra kurs og er du den rette kandidat kan vi tilby deg jobb etter endt utdanning. Utdanningsløpet går over 5 korte og intensive uker. Pris er 27.000 kr (minus 25% ved påmelding ila januar) og skriv i merknadsfeltet hvordan du skal finansiere kurset. Kursperiode: Uke 19: 3 dager TEAMS undervisning hjemmefra; Onsdag 10.05 - Fredag 12.05 Uke 20 Klasseromsundervisning: Mandag 15.05, Tirsdag 16.05 og Fredag 19.05 Uke 21: Klasseromsundervisning: Mandag 22.05 og Tirsdag 23.05 Praksis: Onsdag 24.05 - Fredag 26.05 Uke 22: Praksis: Tirsdag 30.05 - Torsdag 01.06 Oppsummering via TEAMS Fredag 02.06 Uke 23: Mandag 05.06 Teori eksamen. Tirsdag 06.06 / Onsdag 07.06 Case eksamen ( muntlig) Oppmøtested for klasseromsundervisning og eksamen er Alf Bjerckes vei 1, 0582 OSLO Kurstid er 08.00 - 16.00 alle kursdager Lovkravet er 100% deltagelse for å kunne ta eksamen Egenstudier tilsvarer 47 timer og praksis utgjør 45 timer og må være gjennomført før eksamen kan avlegges.

Søk avbetaling hos Svea her

Påmelding

Jeg aksepterer Betingelser
Informasjon
Påmeldingsfrist
09.05.2023

Sted
Vekterutdanning Oslo

Tidspunkt
Fra: 10.05.2023
Til: 07.06.2023
08:00-16:00

Pris
27000,00

Ledige plasser
Ja