Grunnutdanning for vektere - Grunnutdanning for vektere Klasseromskurs Tønsberg

Velkommen til vekterutdanning hos Avarn Security (Nokasskolen) Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere. Av de som ble uteksaminert fra Avarn Security (Nokasskolen)i 2018 er nå over 8 av 10 i fast arbeid som vektere, de aller fleste i Avarn Security. Utdanningsløpet går over 5 korte og intensive uker. Pris er 27.000 kr (minus 25% ved påmelding ila januar) og skriv i merknadsfeltet hvordan du skal finansiere kurset. Kursperiode: Uke 18: 3 dager TEAMS undervisning hjemmefra; Onsdag 3.5 - Fredag 5.5 Uke 19: Klasseromsundervisning: Mandag 8.5 – Fredag 12.5 Uke 20: Praksis Mandag 15.5 - Tirsdag 16.5 + Fredag19.5 Uke 21 Praksis Mandag 22.5 - tom Onsdag 24.5 Uke 21: Torsdag 25.05 Oppsummering via TEAMS Fredag 26.5 Teori eksamen med personlig oppmøte uke 22: Tirsdag 30.5 og Onsdag 31.05 Case eksamen med personlig oppmøte Oppmøtested for klasseromsundervisning og eksamen er Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg Kurstid er 08.00 - 16.00 alle kursdager Lovkravet er 100% deltagelse for å kunne ta eksamen Egenstudier tilsvarer 47 timer og praksis utgjør 45 timer og må være gjennomført før eksamen kan avlegges.

Søk avbetaling hos Svea her

Påmelding

Jeg aksepterer Betingelser
Informasjon
Påmeldingsfrist
02.05.2023

Sted
Vekterutdanning Tønsberg

Tidspunkt
Fra: 03.05.2023
Til: 31.05.2023
08:00-09:00

Pris
27000,00

Ledige plasser
Ja