Grunnutdanning for vektere - Grunnutdanning for vektere Klasseromskurs OSLO

Velkommen til Vekterutdanning hos Avarn Security Academy. Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere. Avarn Security rekrutterer rett fra kurs og er du den rette kandidat kan vi tilby deg jobb etter endt utdanning. Utdanningsløpet går over 5 korte og intensive uker. Pris er 27.000 kr og skriv i merknadsfeltet hvordan du skal finansiere kurset. Kursperiode: Uke 27: Klasseromsundervisning mandag 3.7 tom fredag 07.07 Uke 28 Teamsundervisning hjemmefra: Mandag 10.07 tom onsdag 12.07 Praksis: Torsdag 13.07 og fredag 14.07 Uke 29: Praksis: Mandag 17.07 tom Torsdag 20.07 Oppsummering i klasserom etterfulgt av teori eksamen : Fredag 21.07 Uke 30 Case eksamen Mandag 24.07 Case eksamen Tirsdag 25.07 Case eksamen Onsdag 26.07 Oppmøtested for klasseromsundervisning og eksamen er Alf Bjerckes vei 1, 0582 OSLO Kurstid er 08.00 - 16.00 alle kursdager Lovkravet er 100% deltagelse for å kunne ta eksamen Egenstudier tilsvarer 47 timer og praksis utgjør 45 timer og må være gjennomført før eksamen kan avlegges.

Søk avbetaling hos Svea her
Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.

Sted
Vekterutdanning Oslo

Tidspunkt
Fra: 03.07.2023
Til: 26.07.2023
08:00-16:00

Pris
27000,00

Ledige plasser
Ja