Grunnutdanning for vektere - Grunnutdanning for vektere Klasseromskurs OSLO

Velkommen til Vekterutdanning hos Avarn Security Academy. Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere. Avarn Security rekrutterer rett fra kurs og er du den rette kandidat kan vi tilby deg jobb etter endt utdanning. Utdanningsløpet går over 5 korte og intensive uker. Pris er 27.000 kr og skriv i merknadsfeltet hvordan du skal finansiere kurset. Kursperiode: Uke 44: Klasseromsundervisning: Mandag 30.10 tom fredag 03.11 Uke 45: Teamsundervisning : Mandag 06.11 tom onsdag 08.11 Praksis torsdag 09.11 og fredag 10.11 (oppmøte begge dagene) Uke 46 Praksisuke mandag 13.11 tom torsdag 16.11 Fredag 17.11: Oppsummering i klasserom + TEORI eksamen Uke 47 Case eksamen tildeles og fordeles på mandag 20.11 tom onsdag 22.11 Oppmøtested for klasseromsundervisning og eksamen er Alf Bjerckes vei 1, 0582 OSLO Kurstid er 08.00 - 16.00 alle kursdager Lovkravet er 100% deltagelse for å kunne ta eksamen Egenstudier tilsvarer 47 timer og praksis utgjør 45 timer og må være gjennomført før eksamen kan avlegges.

Søk avbetaling hos Svea her
Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.

Sted
Vekterutdanning Oslo

Tidspunkt
Fra: 30.10.2023
Til: 22.11.2023
08:00-16:00

Pris
27000,00

Ledige plasser
Ja