Grunnutdanning for vektere - Grunnutdanning for vektere Klasseromskurs OSLO

Velkommen til Vekterutdanning hos Avarn Security Academy. Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere. Avarn Security rekrutterer rett fra kurs og er du den rette kandidat kan vi tilby deg jobb etter endt utdanning. Utdanningsløpet går over 5 korte og intensive uker. Pris er 27.000 kr og skriv i merknadsfeltet hvordan du skal finansiere kurset. Kursperiode: Uke 46: Klasseromsundervisning: Mandag 13.11 - Fredag 17.11 Uke 47 TEAMS undervisning hjemmefra Mandag 20.11 - Onsdag 22.11 Praksis: Torsdag 23.11 og Fredag 24.11 Uke 48: Mandag 27.11 - Torsdag 30.11 Fredag 01.12:Oppsummering via TEAMS hjemmefra Uke 49 Mandag 4.12: Teori eksamen case eksamen fordeles på Tirsdag 5.12 og Onsdag 6.12. Oppmøtested for klasseromsundervisning og eksamen er Alf Bjerckes vei 1, 0582 OSLO Kurstid er 08.00 - 16.00 alle kursdager Lovkravet er 100% deltagelse for å kunne ta eksamen Egenstudier tilsvarer 47 timer og praksis utgjør 45 timer og må være gjennomført før eksamen kan avlegges.

Søk avbetaling hos Svea her
Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.

Sted
Vekterutdanning Oslo

Tidspunkt
Fra: 13.11.2023
Til: 07.12.2023
08:00-16:00

Pris
27000,00

Ledige plasser
Ja