Grunnutdanning for vektere - Grunnutdanning for vektere Klasseromskurs OSLO

Velkommen til Vekterutdanning hos Avarn Security Academy. Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere. Avarn Security rekrutterer rett fra kurs og er du den rette kandidat kan vi tilby deg jobb etter endt utdanning. Utdanningsløpet går over 4 korte og intensive uker. Pris er 27.000 kr og skriv i merknadsfeltet hvordan du skal finansiere kurset. Kursperiode: Uke 11: Klasseromsundervisning: Mandag 11.3 tom Fredag 15.3 Uke 12: Teamsundervisning hjemmefra Mandag 18.3 tom Onsdag 20.3 Praksis med oppmøte Torsdag 21.3 og Fredag 22.3 Uke 13 Praksisuke mandag 25.3 tom onsdag 27.03 Uke 14 Praksis klasserom : Tirsdag 02.04 Onsdag 03.04 Oppsummering + teori eksamen Muntlig eksamen Torsdag 04.04 og Fredag 05.04 Oppmøtested for klasseromsundervisning og eksamen er Alf Bjerckes vei 1, 0582 OSLO Kurstid er 08.00 - 16.00 alle kursdager Lovkravet er 100% deltagelse for å kunne ta eksamen Egenstudier tilsvarer 47 timer og praksis utgjør 45 timer og må være gjennomført før eksamen kan avlegges.

Søk avbetaling hos Svea her

Påmelding

Jeg aksepterer Betingelser
Informasjon
Påmeldingsfrist
03.03.2024

Sted
Vekterutdanning Oslo

Tidspunkt
Fra: 11.03.2024
Til: 05.04.2024
08:00-16:00

Pris
27000,00

Ledige plasser
Ja