Grunnutdanning for vektere - Grunnutdanning for vektere Klasseromskurs OSLO

Velkommen til Vekterutdanning hos Avarn Security Academy. Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere. Avarn Security rekrutterer rett fra kurs og er du den rette kandidat kan vi tilby deg jobb etter endt utdanning. Utdanningsløpet går over 4 korte og intensive uker. Pris er 27.000 kr og skriv i merknadsfeltet hvordan du skal finansiere kurset. Kursperiode: Uke 25: Klasseromsundervisning: Mandag 17.06 tom Fredag 21.06 Uke 26: Teamsundervisning hjemmefra Mandag 24.06 tom Onsdag 25.06 Praksis med oppmøte Torsdag 27.06 og Fredag 28.06 Uke 27 Praksisuke mandag 01.07 tom Torsdag 04.07 Fredag 05.07 Oppsummering + teori eksamen Uke 28 Muntlig eksamen Mandag 08.07 og Tirsdag 09.07 Oppmøtested for klasseromsundervisning og eksamen er Alf Bjerckes vei 1, 0582 OSLO Kurstid er 08.00 - 16.00 alle kursdager Lovkravet er 100% deltagelse for å kunne ta eksamen Egenstudier tilsvarer 47 timer og praksis utgjør 45 timer og må være gjennomført før eksamen kan avlegges.

Søk avbetaling hos Svea her
Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.

Sted
Vekterutdanning Oslo

Tidspunkt
Fra: 17.06.2024
Til: 09.07.2024
08:00-16:00

Pris
27000,00

Ledige plasser
Ja