Grunnutdanning for vektere - Grunnutdanning for vektere Klasseromskurs OSLO

Velkommen til Vekterutdanning hos Avarn Security Academy. Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere. Avarn Security rekrutterer rett fra kurs og er du den rette kandidat kan vi tilby deg jobb etter endt utdanning. Utdanningsløpet går over 4 korte og intensive uker. Pris er 27.000 kr og skriv i merknadsfeltet hvordan du skal finansiere kurset. Kursperiode: Uke 38: Klasseromsundervisning: Mandag 16.09 tom Fredag 20.09 Uke 39: Teamsundervisning hjemmefra Mandag 23.09 tom Onsdag 25.09 Praksis med oppmøte Torsdag 26.09 og Fredag 27.09 Uke 40 Praksisuke mandag 30.09 tom Torsdag 03.10 Fredag 04.10 Oppsummering + teori eksamen Uke 41 Muntlig eksamen Mandag 07.10 og Tirsdag 08.10 Oppmøtested for klasseromsundervisning og eksamen er Alf Bjerckes vei 1, 0582 OSLO Kurstid er 08.00 - 16.00 alle kursdager Lovkravet er 100% deltagelse for å kunne ta eksamen Egenstudier tilsvarer 47 timer og praksis utgjør 45 timer og må være gjennomført før eksamen kan avlegges.

Søk avbetaling hos Svea her

Påmelding

Jeg aksepterer Betingelser
Informasjon
Påmeldingsfrist
15.09.2024

Sted
Vekterutdanning Oslo

Tidspunkt
Fra: 16.09.2024
Til: 09.10.2024
08:00-16:00

Pris
27000,00

Ledige plasser
Ja